ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  290(فروردین 1401)

 

فایل پی‌دی‌اِف شماره 290 (شهر هوشمند و قدرت بی‌قراران در برپایی جهان بی‌جنگ)

 

  اینترنت آدم‌ها (54):  شهر هوشمند و قدرت بی‌قراران در برپایی جهان بی‌جنگ /3

● جهالت، خیانت، یا نامشروطیت؟ مقایسه توانمندی شهروندان اوکراین و ایران  در بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی و امکانات شهر هوشمند در جنگ متجاوزانه روسیه و جنگ پیمان‌شکنانه تحریم ترامپ/8

  چگونه اوکراینی‌ها از رسانه‌های اجتماعی برای تحقیر روسیه بهره گرفتند و در جهان طوفان به پا  کردند؟/11

  شهر و هوش مصنوعی /14

  امنيت سايبري و آلودگي اطلاعات /20

 

بازگشت به خانه اول