ماهنامه ريزپردازنده  


ماهنامه همگاني دانش و مهندسي كامپيوتر


فهرست نشريات

 

 سال14، شماره 160، انتشار شهريور  1386

      

● مديريت كلمه‌هاي عبور با اينترنت و درايوهاي USB  

  كلمه‌هاي عبور را فراموش كنيد  ← 7

●گجیت‌ها (Gadget) در ويستا  ← 10

SideShow ●، تماشاي ويستا از طريق وسايل ديگر ← 15

تعمير مسائل راه‌اندازي و خاموش‌سازي در ويستا  ← 18

● حل مسائل دستگاه‌رانها (driver‌) در ويندوز ويستا  ← 23

● آموزش برنامه‌هاي Shadow Copy   و                        Windows Complete PC Backup 

● آشنايي با برنامة  Windows Meeting Space

● نگاهي دقيق به Windows Mobility Center  

Windows Mobile 6  

● پراستفاده‌ترين سيستم‌عامل موبايل دنيا: Symbian Mobile

● استانداردهاي گوشيهاي موبايل دنيا  41

● استاندارد بي‌سيم 802.11n