ماهنامه ريزپردازنده  

 همه چیز درباره تعمیر و رفع اشکال ویندوز7

 

برگزیدۀ مقاله‌های ماهنامه ریزپردازنده (19)

 

فهرست

· چگونه ویندوز را تعمیر كنیم /3

· تعمیر سیستم با System Restore

· تعمیر ویندوز7  با System Recovery Options    

· یك نقطۀ بازگردانی بسازید / 18

· یك دیسك تعمیر سیستم بسازید/19

· تشخیص مسائل حافظۀ كامپیوتر در ویندوز7  /22

· منوی Advanced Boot Options  برای تعمیر و بازسازی ویندوز7  /23

· روش بازسازی پیشرفتۀ ویندوز7  /30

· حل مسائل متداول ویندوز7  / 39

· چگونه ویندوز7‌ را نصب كنیم  /44

· راهنمای آسان پارتیشن‌بندی دیسك‌سخت / 52

 ·نرم‌افزارهای بازسازی دیسک‌سخت /  57

· تهدیدهای اینترنتی /58

Task Manager ·     در ویندوز7   /  65

· برنامۀ  System Configuration  (یا MSCONFIG) در ویندوز / 71

· رفع ‏اشكال ویندوز7  با فایل‌های Log و  برنامۀ Event Viewer

· ابزار ادارۀ ویندوز در برنامۀ Computer Management

Command Prompt ·  در ویندوز7 /91

· برنامۀ پارتیشن‌سازی دیسك Diskpart

· نگهداری اصولی كامپیوتر /106

· رفع اشكال ویندوز7 با روزآمدسازی / 111

· آموزش دستگاه‌ران (device driver)

· برنامۀ Windows Remote Assistance در ویندوز / 121

 

 

بازگشت به خانه اول